Iris Hantverk

Iris Hantverk
Grunden i verksamheten är borstbinderiet i Enskede - här binder 5 synskadade hantverkare från flera olika kulturer borstar enligt gammal hantverkstradition. Iris Hantverk samarbetar också med synskadade hantverkare i Estland som också har en sammanlänkad historia med synskaderörelsen. Iris Hantverks vision och mål är att få återväxt i det traditionella hantverksyrket som borstbinderiet är. Detta genom att föra ut hantverkarnas gedigna kunnande i produkter av funktionell och god design i kombination med kvaliteten av naturmaterial.
Läs mer
  • Kategori